Languages

Portali i društvene mreže

Zadnji rok za predaju seminarskih radova: 08.04.2017.

R.br. Prezime Ime Studij Grupa Tema
1 Baručija Elma Odnosi s javnošću Grupa 01 DRUŠTVENE MREŽE U MARKETINGU 
2 Jerković Antonela Odnosi s javnošću Grupa 01
3 Raguž Martina Odnosi s javnošću Grupa 01
4 Šimović Ivana Odnosi s javnošću Grupa 01
5 Kvesić Ines Odnosi s javnošću Grupa 02 DRUŠTVENE MREŽE I PRIVATNOST
6 Bašić Antonija Odnosi s javnošću Grupa 02
7 Ostojić Bernarda Odnosi s javnošću Grupa 02
8 Vidović Katarina Odnosi s javnošću Grupa 02
9 Vegar Vladimir Odnosi s javnošću Grupa 03 DRUŠTVENE MREŽE U EDUKACIJI
10 Šteko Ivona Odnosi s javnošću Grupa 03
11 Brajković Sanja Odnosi s javnošću Grupa 03
12 Bošnjak Josipa Odnosi s javnošću Grupa 03
13 Azinović Marija Odnosi s javnošću Grupa 04 DRUŠTVENE MREŽE I ORGANIZACIJE
14 Polić Ana-Marja Odnosi s javnošću Grupa 04
15 Marijanović Marina Odnosi s javnošću Grupa 04
16 Primorac Ante Odnosi s javnošću Grupa 04
17 Petrović Miran Odnosi s javnošću Grupa 05 DRUŠTVENE MREŽE I DJECA
18 Prusina Pavo Odnosi s javnošću Grupa 05
19 Mamuza Luka Odnosi s javnošću Grupa 05
20 Azinović Nela Odnosi s javnošću Grupa 05
21 Mustapić Ana Odnosi s javnošću Grupa 06 OVISNOST O DRUŠTVENIM MREŽAMA
22 Jerković Petra Odnosi s javnošću Grupa 06
23 Vukadin Iva Odnosi s javnošću Grupa 06
24 Rajič Ivan Odnosi s javnošću Grupa 06
25 Skojo Branko Odnosi s javnošću Grupa 07 DRUŠTVENE MREŽE U NOVINARSTVU
26 Matić Mario Odnosi s javnošću Grupa 07
27 Skoko Josip Odnosi s javnošću Grupa 07
28 Markov Ana-Marija Odnosi s javnošću Grupa 07
29 Jakešević Monia Odnosi s javnošću Grupa 08 DRUŠTVENE MREŽE U ODNOSIMA S JAVNOŠĆU
30 Zadro Tea Odnosi s javnošću Grupa 08
31 Tomić Marija Odnosi s javnošću Grupa 08
32 Šušak Matea Odnosi s javnošću Grupa 08

 

Studijske grupe