Languages

Predavanja iz kolegija Osnove marketinga

Predavanja iz kolegija Osnove marketinga kod prof. dr. sc. Sanje Bijakšić održat će se u utorak, 31.3.2015. u 9,30 sati.

Studijske grupe