Languages

Rezultati drugog kolokvija iz kolegija Uvod u odnose s javnošću

Drugi kolokvij iz kolegija Uvod u odnose s javnošću održan 7.6.2016. položili su sljedeći:

Elma Baručija 5
Ana-Marija Markov 4
Barbara Franjić 5
Monia Jakeševeć 5-
Ivana Šimović 3+
Josipa Bošnjak 5
Ivona Šteko 5-
Vladimir Vegar 4
Matea Šušak 3
Tea Zadro 2+
Antonela Jurković 5
Martina raguž 5
Miran Petrović 5-
Nela Azinović 5-
Marija Azinović 5
Marina Marjanović 5-
Ana-Marija Polić 3
Katarina Grgić 3+
Marija Tomić 2+
Petra Jerković 3+
Ana Mustapić 2
Josip Skoko 5-
Pavao Prusina 3+
Robert Zovko 2
Luka Mamuza 3
Brankica Školjo 2

Ostali kandidati nisu zadovoljili.

Studijske grupe