Languages

REZULTATI-Interkulturalno komuniciranje

PREDROK REZULTATI-Interkulturalno komuniciranje

 (6.6.2016.)

Odnosi s javnošću II. godina

Položili su:

 

 1. Andrea Raguž
 2. Dijana lasić
 3. Marin Petrović
 4. Tomislav Petrović
 5. Dajana Jozić
 6. Jelena Čuljak
 7. Sanja Cvitković
 8. Petra Lučić
 9. Ana-Marija Vidović
 10. Mario Pažin
 11. Ana Kvesić
 12. Gabrijela Jarak
 13. Dragana Dodig
 14. Irena Omejic
 15. Ante Vukušić
 16. Ivana Devčić
 17. Ivana Vidović
 18. Danijela Kukić
 19. Paola-Bruna Bašić
 20. Matea Raguž
 21. Marko Damjanović
 22. Ana Šarić
 23. Draga Vištica
 24. Doris Kapetanović

 

Usmeni dio ispita, petak  17. 6. 2016. u 11,30h. kabinet br. 53.

 

Studijske grupe