Languages

Rezultati ispita iz kolegija Britanska kultura i civilizacija

Ispit iz ''Britanske kulture i civilizacije'' (29.9.2015.) položila je:
1. Irena Mihaljević
Studentica može doći upisati ocjenu u petak, 2.10.2015. u 11h u ured 2-7.
Doc.dr.sc. Ivona Šetka Čilić
 

Studijske grupe