Languages

REZULTATI ISPITA - KOMUNIKOLOGIJA

REZULTATI  ISPITA

Odnosi s javnošću I. godina

KOMUNIKOLOGIJA ( 19. 2. 2016. )

 

 

Položili su :

 

  1. Iva Vukadin
  2. Miran Petrović
  3. Toni Bačić
  4. Nikola Pejak
  5. Ivan Kalfić
  6. Manuela Čelan

 

Usmeni dio ispita  petak  26 .2. 2016. u 10.00h ured br.  53.

Studijske grupe