Languages

Rezultati kolokvija II iz kolegija Tiskani mediji

Rezultati kolokvija II iz kolegija Tiskani mediji:

1. Andrea Raguž                            izvrstan (5)
2. Dijana Lasić                               izvrstan (5)
3. Tomislav Petrović                      izvrstan (5)
4. Danijela Kukić                           dobar (3)
5. Ana-Marija Vidović                   dobar (3)
6. Ivana Vidović                             dovoljan (2)        
 

Studijske grupe