Languages

Rezultati kolokvija iz predmeta Medijski sustavi

Prvi kolokvij iz predmeta MEDIJSKI SUSTAVI položili su sljedeći studenti:

 

Ana – Marija Vidović  3-4

Ana Kvesić  2

Ana Malekin  2

Ana Šarić  2

Andrea Raguž  4

Ante Vukušić  2

Dajana Jozić  3-4

Danijela Kukić  3

Dijana Lasić  2-3

Doris Jakić  2

Doris Kapetanović  4-5

Draga Vištica  3-4

Gabrijela Jarak  2-3

Irena Omejic  2

Ivan Čupić  3-4

Ivana Brkić  4

Ivana Devčić  2

Ivana Vidović  2

Jelena Šego  2

Josipa Prkačin  3

Marija Bošnjak  2-3

Marin Petrović  3

Marina Zelić  3-4

Marko Damjanović  2

Marko Vrljić 4

Martina Sičaja  2

Matea Raguž  2-3

Milan Odak  3

Paola Bruna Bašić  2

Petra Lučić  4-5

Sanja Cvitković  4

Slavica Kapular  2-3

Tomislav Petrović  3

Tomislava Šarčević  5

 

 

Studijske grupe