Languages

Rezultati kolokvija MEDIJSKI SUSTAVI

Prvi ponovljeni kolokvij iz predmeta MEDIJSKI SUSTAVI položili su sljedeći studenti:

Anđela Prskalo  2-3

Barbara Bandur  2-3

Ivana Boban  2

Jelena Čuljak  3-4

Katarina Klinac  4

Marin Petrović  2

Marko Damjanović  2-3

Matej Marević  3

Studijske grupe