Languages

Rezultati kolokvija Uvod u Odnose s javnošću

Prvi kolokvij iz kolegija Uvod u Odnose s javnošću  održan 19.4.2016. položili su sljedeći:

 

Monia Jakešević-5

Nela Azinović-5

Antonela Jerković-5-

Mario Matić-5-

Marija Azinović-5

Marina Marjanović-5

Matea Šušak-5- 

Augustin Jerković-2

Marija Tomić-4-

Vladimir Vegar -5-

Katarina Grgić-2-

Pavao Prusina-3

Josipa Nenadić-3-

Marko Venutti-3+

Luka Mamuza -3+

Iva Vukadin-2+

Ana-Marija Polić-5

Josip Skoko-4

ElmaBaručija-5-

Robert Zovko-3

Martina Raguž-5-

Petra Jerković-2-

Branka Školjo-5

Tea Zadro-4

Ana Mustapić-3+

Josipa Bošnjak-5

Ivona Šteko-5

Ivana Šimović-5-

Miran Petrović-5-

Toni Bačić-3

Barbara Franjić-4

Ana-Marija Markov-5

Ostali kandidati nisu zadovoljili

Studijske grupe