Languages

Sociologija medija - rezultati

Rezultati II. kolokvija i predoroka iz Sociologije medija

Položili su:

1.      Bašić, Paola Bruna

2.      Brkić, Mijo

3.      Čuljak, Luka

4.      Čupić, Ivan

5.      Ćosić, Ivona

6.      Devčić, Ivana

7.      Džeko, Ivona

8.      Golemac, Mate

9.      Jurić, Martina

10.  Kukić, Danijela

11.  Lasić, Dijana

12.  Lučić, Petra

13.  Omejic, Irena

14.  Pavić, Tomislav

15.  Pavković, Lucija

16.  Rudeš, Ivana

17.  Šarić, Ana

18.  Topić, Mladen

19.  Vidović, Ana Marija

20.  Vištica, Draga

21.  Vrljić, Marko

22.  Zelić, Marina

23.  Zrno, Ivana

Studijske grupe