Languages

Sociologija medija - rezultati ispita

Rezultati ispita iz kolegija Sociologija medija.

Položili su:

Bandur, Barbara

Bevanda, Andrea

Brkić, Ivana

Termin upisa ocjena bit će objavljen nakon drugog ispitnog roka.

Studijske grupe