Languages

Sociologija medija - rezultati ispita i upis

Rezultati ispita iz kolegija Sociologija medija, održanog 27. Lipnja.

Položili su:

1.      Crnogorac, Ivan

2.      Džojić, Daniel

3.      Gadže, Kristina

4.      Grubišić, Ivana

5.      Lončar, Tomislav

6.      Matić, Mario

7.      Merdžan, Vedrana

8.      Raguž, Marija

9.      Škojo, Branka

10.  Vlašić, Ante

11.  Zovko, Hrvoje

Upis ocjena će biti u petak, 1. srpnja, u 10:30 sati, kabinet br. 53.

Studijske grupe