Languages

Travanjski izvanredni ispitni rokovi

ODNOSI S JAVNOŠĆU 

TRAVANJSKI  IZVANREDNI ISPITNI ROKOVI

AKADEMSKE 2014./2015. GODINE

 

PREDDIPLOMSKI STUDIJ

 

 

 

Naziv kolegija

Ispitni rok

Komunikologija

13. 4. u 13.00h

Osnove upravljanja

17. 4. u 13.00h

Informatika

15. 4. u 12.00h

Znanstvena metodologija

14. 4. u 16.00h

Engleski jezik 1

14. 4. u 12.00h

Njemački jezik 1

16. 4. u 16.00h

Uvod u politologiju

15. 4. u 09.00h

Osnove sociologije

13. 4. u 11.00h

Britanska kultura i civilizacija

17. 4. u 12.00h

 

Studijske grupe