Languages

Uvod u politologiju - početak nastave

Predavanja iz kolegija Uvod u politologiju održavat će se ponedjeljkom u 8 sati, učionica 28.

Seminarska nastava održat će se u ponedjeljak u 13:15 sati, učionica 25.

Studijske grupe