Languages

Uvod u psihologiju- promjena termina predavanja

Predavanje iz kolegija Uvod u psihologiju, predviđeno za 07.svibnja u 12.00h, održat će se s početkom u 13.30h.

Prezentacije seminara predviđene za 07.svibnja održat će se 14.svibnja s početkom u 12.00h. 

Studijske grupe