Languages

Uvod u psihologiju- rezultati ispita

Ispit održan 21. lipnja položile su: Baručija Elma, Franjić Barbara, Jarak Gabrijela i Jerković Antonela.

Studenti mogu doći na konzultacije i uvid rada 27. lipnja (ponedjeljak) od 11.00 do 12.00h. 

Studijske grupe