Languages

Uvod u psihologiju - termin nadoknade predavanja

Predavanje iz kolegija Uvod u psihologiju (nadoknada) održat će se u petak, 08.svibnja,

s počekom  u 12.00h (učionica 83). 

Studijske grupe