Languages

Uvod u psihologiju - termin nadoknade predavanja

Predavanje iz kolegija Uvod u psihologiju, predviđeno za 04.lipnja,

održat će se  02.lipnja (utorak),  s počekom  u 09.00h (učionica 83). 

Studijske grupe