Languages

Pismeni dio ispita iz kolegija „Mediji i politika“

Pismeni dio ispita iz kolegija „Mediji i politika“ kod prof. dr. Damira Kukića održat će se isti dan kada i usmeni .

Pismeni ispit:  04.07.2014. u 9:00h, učionica 30
Usmeni  ispit:  04.07.2014. u 13:00h, učionica 31
 

Studijske grupe