Languages

Usmeni dio ispita i upis ocjena kod dr. sc. Irene Musa, doc.

Usmeni dio ispita i upis ocjena kod dr. sc. Irene Musa, doc. održati će se 20. lipnja 2014. s početkom u 9 sati (ured 57), po slijedećem rasporedu:
Globalizacijski procesi i suvremena kultura u 9 sati
Demokracija, civilno društvo i ljudska prava u 9:15 sati
Sistematska sociologija u 9:30 sati
Marginalne društvene skupine u 9:45 sati
Metode istraživanja u društvenim znanostima 10:30 sati
Politička sociologija u 11:30 sati

Studijske grupe