Languages

Izvanredni ispitni rokovi

Ime profesora

Naziv kolegija

Termin

prof. dr. sc. Boris Olujić, izv. prof.

Stara povijest Istoka

Povijest Grčke i Rima sa starom poviješću na našim prostorima

Jadransko priobalje i unutrašnjost u prapovijesti i antici

Povijest Helade i Rimske države sa starom poviješću na našim prostorima

Povijest staroga vijeka (stari program)

Povijest staroga vijeka našim prostorima s arheologijom (stari program)

 

30. 9. u 10,00

dr. sc. Mladen Ančić, red. prof.

Društvena povijest

Znanstvena historiografija

Srednjovjekovno hrvatsko plemstvo

Borbe za istočni Jadran u ranom srednjem vijeku

 

29. 9. u 8,00

dr. sc. Božo Goluža, red. prof.

Europske regije i povijest BiH u ranom novom vijeku

Hrvatska i b-h povijest 1918.-1945.

Metodologija povijesnih istraživanja

Povijest kršćanstva I.

Povijest kršćanstva II.

Hrvatska i b-h povijest 1918.-1941.

Povijest BiH u novom vijeku (15.-19. st.) (stari program)

Povijest JI Europe u novom vijeku (stari program)

 

30. 9.  u 8,30

dr. sc. Dijana Korać, doc.

Pomoćne povijesne znanosti

Povijesni izvori

28. 9. u 10,00

dr. sc. Ivica Šarac, izv. prof.

Hrvatska povijest u 19. stoljeću (bolonjski program)

Europska i svjetska povijest 1918.-1945.

Hrvatski narod u Drugom svjetskom ratu

Hrvatska povijest u 19. stoljeću (stari program)

Svjetska povijest novoga vijeka (19.-20. st.) (stari program)

 

30. 9. u 10,00

dr. sc. Ivica Lučić, izv. prof.

Hrvatska i b-h povijest nakon 1945.

Socijalizam - demokracija ili represija u BiH 1945.-1990.

Kulturna politika - pitanje identiteta u BiH 1945.-1990.

Nacije i međunacionalni odnosi u BiH 1945.-2000.

Hrvatska i b-h. povijest u 20. st. (stari program)

 

dr. sc. Dijana Korać, doc.

Europska i svjetska povijest srednjega vijeka

Hrvatska povijest (za studente Hrvatskog jezika i književnosti)

Svjetska povijest srednjega vijeka (stari program)

Hrvatska povijest srednjega vijeka

Europske regije i povijest BiH u srednjem vijeku

Hrvatska povijest u ranom srednjem vijeku (stari program)

Hrvatska povijest u razvijenom srednjem vijeku (stari program)

Povijest BiH u srednjem vijeku (stari program)

Povijest jugoistočne Europe u srednjem vijeku (stari program)

29. 9. u 9,00

dr. sc. Dijana Pinjuh, doc.

Europska i svjetska povijest ranoga novoga vijeka

Svjetska povijest novoga vijeka (16.-18. st.) (stari program)

Hrvatska povijest ranoga novoga vijeka

Hrvatska povijest u novom vijeku (16.-18. st.) (stari program)

Europska i svjetska povijest u 19. stoljeću

Stvaranje i širenje osmanske kulture

Gradovi u Vojnoj krajini

Doprinos kršćanstva hrvatskom društvu i kulturi u novom vijeku

Hrvatska vojna povijest u novom vijeku (1806.-1945.)

 

30. 9. u 11,00

dr. sc. Marina Beus, doc.

Uvod u povijest s metodologijom

Europska i svjetska povijest nakon 1945.

Odnos komunističke vlasti prema Katoličkoj Crkvi u Hercegovini od 1945. do 1966. godine

Pitanje konkordata u Kraljevini Jugoslaviji

Europske regije i povijest BiH u 19. stoljeću

Povijest BiH u 19. st. (stari program)

 

dr. sc. Marina Beus, doc./ dr. sc. Ivica Glibušić, v. asist.

Historiografija

Povijest historiografije (stari program)

Hrvatska politika u BiH u prvoj polovici 20. stoljeća

 

dr. sc. Ivica Glibušić, v. asist.

Metodika nastave povijesti

Praktikum iz Metodike nastave povijesti

30. 9. u 16,00

 

Studijske grupe