Languages

Obavijest o izbornim kolegijima

U II. semestru studija ponuđeno je sedam izbornih kolegija od kojih studenti biraju četiri. Pokrenut će se oni kolegiji za koji bude najviše prijavljenih kandidata.

Prijave treba izvršiti u Pravnoj službi ili putem e-maila pds.ffmo@gmail.com do 24. travnja 2015. godine.

Popis ponuđenih kolegija:

Naziv kolegija

Nastavnik;

Primjena računala u nastavi

dr. sc. Tonćo Marušić, doc.

Didaktička dokimologija

dr. sc. Anita Klapan, red. prof.

Obrazovanje odraslih

dr.sc. Anita Klapan, red. prof.

Pedagoški aspekti rada s nadarenima

dr.sc. Anita Klapan, red. prof.

Odgoj osobnosti

dr.sc. Dijana Vican, red. prof.

Rad s djecom s teškoćama u razvoju

dr.sc. Zdravka Leutar, red. prof.

Psihologija djetinjstva i adolescencije

dr. sc. Mira Klarin, izv. prof.

 

Studijske grupe