Languages

Emocije i motivacija- izmjena termina nastave

Nastava iz kolegija Emocije i motivacija, predviđena za 12.studenog,

održat će se 16.studenog s početkom u 13.15h (amf.A.B.Šimić)

Studijske grupe