Languages

Emocije i motivacija- termin seminara

Nastava iz kolegija, predviđena za četvrtak (07.siječnja) u 08.00h,

održat će se s početkom u 12.00h.

Studijske grupe