Languages

Psihologija ličnosti-izmjena ispitnih termina

Ispit iz kolegija Psihologija ličnosti održat će se 09. i 23. rujna u 12.00h.

Studijske grupe