Languages

Psihologijska statistika I- termin nadoknade

Nastava iz kolegija Psihologijska statistika I (nadoknada) će se održati u petak, 11.prosinca,                                                                                                                                                                                                                      s početkom u 13.00h.

Studijske grupe