Languages

Raspored konzultacija izvođača nastave na Studiju psihologije_2015/2016

 

 

Ime i prezime

E-mail

Termin konzultacija

Ured

Marijana Barišić, v. asist.

marijana.barisicc@gmail.com

utorak   13:00-14.00

59

Ivona Čarapina, v. asist.

carapina.ivona@gmail.com

utorak, 11:00-12:00

srijeda 10:00-12:00

60

dr. sc. Arta Dodaj, doc.

artadodaj@gmail.com

srijeda, 13:00-14:00

60

dr. sc. Saša Drače, izv. prof.

dracesasa@hotmail.com

nakon predavanja

59

Maja Pandža, asist.

pandza.maya@gmail.com

utorak, 12:00-13:00

srijeda 11:00-12:00

59

dr. sc. Kristina Sesar, doc.

ksesar@gmail.com

utorak, 14:00-15:00

srijeda, 14:00-15:00

59

Marijana Šunjić, v. asist.

marijana.sunjic@gmail.com

utorak, 12:00-13:00

srijeda, 12:00-13:00

60

Vanja Topić, asist.

vanja.topic@hotmail.com

ponedjeljak, 14:00-15:00*

utorak, 14:00-15:00*

59

dr. sc. Tea Vučina, doc.

teavucina@hotmail.com

nakon predavanja

60

Ana Zovko, asist.

anna.zovko@gmail.com

ponedjeljak, 14:00-15:00

utorak, 14:00-15:00

59

Gostujući profesori održavat će konzultacije u terminima  dolazaka, oglašenim na oglasnoj ploči studija Psihologije i internetskoj stranici Fakulteta http://ff.sve-mo.ba/

 

Za sva pitanja i informacije studenti se mogu obratiti na tel. : 036/ 355 426    355 436

         
 

 

* konzultacije će se održavati samo u drugom i četvrtom tjednu u mjesecu

 

 

 

Studijske grupe