Languages

Red predavanja za kolegije Psihologija komunikacije i Praktikum iz psihodijagnostike _IZMJENE

 

Praktikum iz psihodijagnostike (učionica 30)

ožujak

travanj

svibanj

lipanj

17.3.  14-17h

6.4.  10h i 30min-12h

11.5.  14-17h

8.6.  14-17h

30.3.  14-17h

13.4.  14-17h

25.5.  14-17h

 

 

27.4.  14-17h

 

 

Vježbe iz Praktikuma iz psihodijagnostike će se održavati u Službi za govorne i psihofiziološke poteškoće Doma zdravlja Mostar, termini će biti dogovoreni sa studentima u toku trajanja semestra

Psihologija komunikacije (učionica 39)

ožujak

travanj

svibanj

lipanj

16.3.  14-17h

5.4.  10h i 30min-12h*

10.5.  14-17h

7.6.  14-17h

29.3  14-17h

12.4.  14-17h

24.5.  14-17h

 

 

26.4.  14-17h

 

 

*učionica 22

Studijske grupe