Languages

Upozorenje na stegovnu odgovornost studenata

Na temelju članka 54. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanske županije (Narodne novine Hercegovačko-neretvanske županije, broj 4/12) i članka 157. Statusa Sveučilišta u Mostaru (ur. broj: 01-283/13, 12. veljače 2013. godine) student upotrebom nedopuštenih pomagala tijekom ispita čini težu povredu obveza i/ili neispunjenje obveza.

Za teže povrede obveza i/ili neispunjavanje obveza iz članka 7. Pravilnika o stegovnoj odgovornosti studenata Sveučilišta u Mostaru za slučaj utvrđene stegovne odgovornosti može se izreći stegovna mjera:

-       zabrana polaganja ispita

-       privremeno isključenje sa studija

-       isključenje sa studija.

Upozoravaju se studenti da će u slučaju povrede obveza i/ili neispunjenje obveza biti podnijeta prijava zbog postupka povrede obveza i/ili neispunjavanje obveza Stegovnom povjerenstvu ustrojbene jedinice fakulteta. Odluka o stegovnoj mjeri bit će pohranjena u dosje studenta te voditi u posebnoj evidenciji.

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata može se preuzeti ovdje

Studijske grupe