Languages

Usvojene teme Psihologijskog praktikuma I_ Sjednica Vijeća Studija_06.07.2016.

Vijeće Studija psihologije na sjednici održanoj 06. srpnja 2016. godine odobrilo je prijave tema i mentorstva Psihologijskog praktikuma I studentima diplomskog studija:

 

Psihologijski praktikum I

 

 

Naziv teme

Student

Mentor

Seksting i poteškoće u emocionalnoj regulaciji

Klara Boto

doc.dr.sc. Kristina Sesar

Osobine ličnosti, traženje uzbuđenja i seksting

Iva Gugić

doc.dr.sc. Arta Dodaj

Seksting i emocionalne vještine i kompetencije

Ana Kordić

doc.dr.sc. Kristina Sesar

Individualne karakteristike kao korelati i prediktori kockanja adolescenata

Anita Knezović

Dr. sc. Tea Vučina, doc

Utjecaj izloženosti zlostavljanju u djetinjstvu na pamćenje afektivno obojanih informacija

Marijana Krajina

doc.dr.sc. Arta Dodaj

Roditeljsko ponašanje i neki pokazatelji prilagodbe na studij kod studenata

Martina Šušak

prof.dr.sc. Mira Klarin

Poremećaji u ponašanju kod adolescenata u kontekstu roditeljskog ponašanja

Iva Pavković

prof.dr.sc. Mira Klarin

 

 

 

 

 

 

U Mostaru, 06.07. 2016. godine                                                           Pročelnica studija                                                                                                                              

                                                                                                 --------------------------------

                                                                                                 dr. sc. Kristina Sesar, doc.

 

                                                                                    Tajnica studija 

                                                                                   ---------------------------------

                                                                                      dr. sc. Arta Dodaj, doc.

 

Studijske grupe