Languages

Kolokvij iz Latinskog jezika 1

Ponovljeni kolokvij iz Latinskog jezika održat će se u četvrtak 19.1.2017. u 15 sati, na  pravnom fakultetu.

doc. dr. sc. Luciana Boban

Studijske grupe