Languages

Latinski jezik 1 - rezultati kolokvija

Rezultati  prvog kolokvija iz kolegija Latinski jezik 1 (talijanski jezik i književnost) održanog 13. 1. 2017.

 

Položili su:

Biloš, Matea

Bunoza, Mila

Ćutuk, Anica

Marić, Andrea

Mihaela Iličić

Pehar, Tomislav

Vučić, Marija

Zovko, Marija

doc. dr. sc. Luciana Boban/Jelena Jurčić, v. asist.

Studijske grupe