Languages

Latinski jezik 1 - vježbe

Vježbe iz kolegija Latinski jezik 1 održat će se u ponedjeljak, 9. 1. 2017., od 11:15 do 12:00 (učionica 27).

 

 

doc. dr. sc. Luciana Boban/Jelena Jurčić, v. asist.

Studijske grupe