Languages

Latinski jezik 2 - rezultati kolokvija

Rezultati kolokvija iz kolegija Latinski jezik 2, održanog 27. svibnja 2016.

Položili su:

Biloš, Valentina

Marinčić, Marija

Nikolić, Anita

Sušilović, Iva

Šimović, Danijela

Šušnjar, Marta

 

doc. dr. sc. L. Boban/ J. Ostojić, asist

Studijske grupe