Languages

Vježbe iz kolegija Latinski jezik 1

Vježbe iz kolegija Latinski jezik 1 neće se održati prema rasporedu zbog dolaska gostujućeg profesora, nego će se održati 28. 11. u 11:15 u učionici 27.

 

doc. dr. sc. L. Boban/J. Jurčić, v. asist.

Studijske grupe