Languages

Rezultati ispita iz Latinskog jezika 1, održanog 13.2.2017.

Rezultati ispita iz kolegija Latinski jezik 1 (arh), održanog 13.2.2017.

Položio je:

Mihaljević, Vlado

Upis ocjene i uvid u rad održat će se u ponedjeljak, 20.2.2017., u 9:00.

doc. dr. sc. Luciana Boban

Studijske grupe