Languages

Etika I - rezultati ispita

Pismeni je dio ispita iz kolegija Etika I (24. 6. 2014.) položila:

PERIĆ, Slavica

 

Usmeni će dio ispita biti održan 26. 6. 2014. u 12h – ured 45

 

 

 

Studijske grupe