Languages

Filozofija novog vijeka I - rezultati ispita

Pismeni su ispit iz kolegija Filozofija novog vijeka I (10. 6. 2014.) položili:

KRIŽAN, Srećko

BRKIĆ, Lucijana

PERIĆ, Ružica

RADIVOJEVIĆ, Marko

PETROVIĆ, Marija

PARMAĆ, Maja

SANTRO, Ena

STIPIĆ, Ružica

BAKOVIĆ, Anđa

 

Uvid će u testove i upis ocjene biti održan 17. 6. 2014. u 9:15 h – ured 33

 

 

 

Studijske grupe