Languages

Filozofija novog vijeka I - rezultati ispita

Pismeni su ispit iz kolegija Filozofija novog vijeka I (9. 2. 2016.) položili_e:

  1. KNEŽEVIĆ, Ivan
  2. VRDOLJAK, Vojko
  3. MIKULIĆ, Jelena
  4. PRIMORAC, Marijana

Usmeni će ispit biti održan 12. 2. 2016. u 11 h – ured 33

Studijske grupe