Languages

Filozofija znanosti - rezultati pismenog ispita održanog 5. 2. 2016. i termin usmenog ispita

Pismeni dio ispita iz kolegija Filozofija znanosti održan 19. 2. 2016. nije položio nitko.

Usmeni dio ispita za studente s prethodnog roka te uvid u radove održati će se u utorak 23. 2. u 10h, ured 323 (FPMOZ).

Studijske grupe