Languages

Logika 1 i 2 - rezultati ispita održanog 29. 6. 2016.

Na usmeni ispit iz kolegija Logika 1 mogu izići sljedeći studenti:

Ivišić Nikola 

Pismeni ispit iz kolegija Logika 2 održan 29. 6. 2016. položili su:

Šimić Damir

 

Svi studenti mogu vidjeti svoje radove u ponedjeljak, 4. 7. 2016. u 10h.

Usmeni ispiti održati će se 6. 7. 2016. s početkom u 8:30h.

 

Studijske grupe