Languages

Logika 1 i 2 - rezultati pismenog ispita

Pismeni dio ispita iz kolegija Logika 1 održan 23. 6. 2014. položili su sljedeći studenti:

MIČIĆ Bogdana

SUTON Marin

ŠOLA Marijan

TOLJ Nikola

Pismeni dio ispita iz kolegija Logika 2 održan 9. 6. 2014. položili su sljedeći studenti:

ČELINA Mladen

SUŠAC Kristina

ZOVKO Mario

Svi studenti mogu vidjeti svoje radove u srijedu 25. 6. u 10:30h.

Studijske grupe