Languages

Logika 1 i 2 - rezultati pismenog ispita

Usmenom ispitu iz kolegija Logika 1 mogu pristupiti:

Ćurčić Antonia 

Drmić Katarina

Volarević Marija 

 

Pismeni ispit iz kolegija Logika 2 održan 22. lipnja 2015. položili su:

Suton Marin 

Tolj Nikola 

Svi studenti mogu vidjeti svoje radove u ponedjeljak 29. lipnja u 12:30h, ured 46.

Termin održavanja usmenog ispita biti će naknadno oglašen

Studijske grupe