Languages

Logika 1 i 2 - rezultati pismenog ispita održanog 27. 9. 2016.

Na usmeni ispit iz kolegija Logika 1 mogu izići sljedeći studenti:

Odak Antonela 

Pismeni ispit iz kolegija Logika 2 održan 27. 9. 2016. nije položio nitko.

 

Usmeni ispit održati će se u petak, 30. 9. 2016. s početkom u 9h.

U ovom vremenu svi studenti mogu pogledati svoje radove.

Studijske grupe