Languages

Logika 2 - rezultati pismenog ispita održanog 24. 2. 2016.

Na usmeni dio ispita iz kolegija Logika 2 mogu pristupiti sljedeći studenti/ce:

Volarević Marija 

Termin usmenog ispita biti će naknadno oglašen.

Svi studenti mogu vidjeti svoje radove u srijedu 2. 3. 2016. u 11h.

Studijske grupe