Languages

Metafizika I - rezultati pisanog ispita od 24. 6. 2014.g.

Rezultati pisanog ispita iz Metafizike I održanog 24. lipnja 2014. u 10,00 sati:

  1. PARMAĆ, Maja Valentina     (2-3)
  2. ŽUŽUL, Slava                        (1)

_________________________________________________________________

Usmeni ispit i upis ocjena bit će održan u srijedu, 25. lipnja 2014. s početkom u 10,00 sati u uredu br. 46.

___________________

Doc. dr. sc. Mate Buntić

 

Studijske grupe