Languages

Platonova i Aristotelova politička misao - rezultati ispita

Pismeni ispit iz kolegija Platonova i Aristotelova politička misao (26. 4. 2017.) položili su:

1.     BOSNIĆ, Stela

2.     SESAR, Grgo

3.     KRNČEVIĆ, Karlo

Upis ocjene bit će održan 27. 4. 2017. U 11 h – ured 45

Studijske grupe