Languages

Rezultati ispita iz kolegija Hrvatski standardni jezik ( 9. 6. 2014.).

Rezultati ispita iz kolegija Hrvatski standardni jezik, održanog 9. 6. 2014. g.

Položili su i mogu pristupiti usmenom ispitu:
1. Božana Sušilović
2. Andrija Sivrić
3. Ivona Pavlović
4. Monika Andrijević
5. Josipa Bošnjak
6. Matea Crnjac
7. Magdalena Dalić
8. Ivana Pelivan
9. Ivana Maros
10. Doris Ivanković
11. Ivona Kukić
12. Ivana Dragić
13. Martina Kraljević
14. Monija Markić
15. Marija Mandić
16. Kristina Perko
17. Robert Stojić
18. Vikica Drljo
19. Ivan Jurić
20. Nikola Đuzel
21. Kata Stanić
22. Slavica Perić
23. Nikolina Buntić
24. Iva Đikić
25. Sandra Brekalo
26. Antonija Tokić
27. Irma Manov
28. Patricija Mihaljević
Usmeni ispit održat će se 20. 6. u 12.00.

Studijske grupe