Languages

Znanstvena metodologija - rezultati pismenog ispita

Pismeni dio ispita iz kolegija Znanstvena metodologija održan 23. 6. 2014. položili su sljedeći studenti:

ADŽAIP Anto

BEVANDA Mihaela

ĆORIĆ Iva

KNEŽEVIĆ Ivan

KOLOBARA Zoran

MIKULIĆ Jelena

PRIMORAC Marijana

SKOKO Jelena

Usmeni dio ispita održati će se u ponedjeljak 30. 6. u 11h

U tom vremenu svi studenti mogu vidjeti svoje radove.

Studijske grupe